Startsida
Om  Ståhlmotor
Min historik
Råd o Tips
Bilar jag jobbat med
Teknik

STÅHLMOTOR i Emmaboda - mitt emellan Kalmar - Växjö - Karlskrona

[Bränsle] [Hästkrafter] [Kompression] [Kolvar] [Olja/ventilsystem] [Tändstift] [Tändsystem]

Ståhlmotor är nerlagt, och bli nu min egen "hobbylokal". Vill gärna ha kontakt kvar av  mina
motorvänner. Har öppet för "prat och mek" de flesta tisdagseftermiddagar
Passa på att spara det du tycker är intressant. Hela denna webbplats kommmer att tas bort.senast augusti-20 / Sölve Ståhl.

Kolvar och kolvskador.

Jag har en längre tid letat efter ett dokument om kolvskador och hur de skall förebyggas. Nu har jag hittat det och återger det mesta av innehållet. Det är kolvtillverkaren MAHLE* som sammanställt en del olika skador som kan orsakas just kolven i en motor.
Eftersom jag har en massa "trimmarintresserade" läsare så kan dessa kolvsidor säkerligen vara av intresse.

*MAHLE är en tysk produkt och uttalas därför precis som det stavas, inte "mejl" eller annat.

MAHLE kolvar tillverkas på basis av mångårig vetenskaplig forskning och praktiska erfarenheter. Man tillverkar kolvar till många olika bilfabrikanter.  På tävlingssidan är MAHLE mycket engagerande i de flesta högprestandamotorer som tillverkas. Man måste nog anse att detta tyska kolvfabrikat är normgivande och ett kvalitetsmål för de flesta andra.
Alla kolvar tillverkas av bästa tänkbara och kända konstruktion, material, måttnoggrannhet och finish. Även tillhörande kolvbultar, låsringar och kolvringar har samma krav - kvalitet. Normalt är det sällan problem med kolvarna i en motor. De fungerar oftast många tiotusentals mil utan problem.
Om det blir några problem beror dessa nästan uteslutande på andra saker.

Denna kolv har fått kolvtoppen intryckt. På grund av alltför mager bränsle/luftblandning har kolven överhettats.
Se noga till att förgasare eller insprutning ger tillräcklig och korrekt bränsleblandning.

Ett annat exempel med ungefär samma orsak. Kolvtoppen är intryckt och även genombränd. Fel bränsleblandning och överhettat tändstift har "svetsat" hå i kolven. Även på kolvbultens blåanlöpning ser man att det verkligen varit varmt !
Samma åtgärd som ovan och en viss varning för alltför mjuka tändstift.

Denna kolv visar märken - oftast längst ifrån tändstiftet - som orsakats av så kallade "spikningar".  Dessa uppstår även här av mager bränsleblandning, ofta kombinerad av tidig - för hög - tändning och bränsle med för lågt oktantal.
Kompressionsförhållandet har med andra ord varit för högt i förhållande till bränslekvalitet (oktantal) och tändläge. Fortsätter med allvarliga skador.
Orsak: mager bränsleblandning, tidig tändning, för lågt oktantal och för högt kompressionsförhållande.

Även här ser man spikningsmärken men även ett s.k. spaltbrott. De uppstår av samma orsaker som ovan. Kombinationen bränsle/tändning/kompressionsförhållande ger spikningsskador och till slut dessa spaltbrott. (Vem minns inte Volvos trimmade B20-motorer med solexförgasare).
Åtgärd: Anpassa kompr.förhållande och tändning till bränslets oktantal.

Kolvens övre kant och ringparti är kraftigt skadat. Dessutom skärningsskador på kolvskörtet. Orsaken är ungefär som de tidigare.
Det är nästan alltid bränsleblandning, tändläge och tändkurva samt bränslets kvalitet som orskar denna typ av skador. Här har även skärskador orsakats av att kolven blivit för "stor" och kärvat i cylindern.
Var alltid noga med de saker jag nämnt tidigare. Hörs någon spikning när motorn ansträngs - gör något åt det snarast!

Ovanstående kolvskador är i huvudsak orsakade av bensinblandning, oktantalet, motorns kompressionsförhållande och tändpunkten. Nästa inslag nedan kommer att handla om andra saker som också kan åstadkomma andra typer av kolvproblem.
 
Jag brukar rekommendera  98-oktan.
Det är faktiskt så att de allra flesta bilarna i dag fungerar bättre med den 98-oktaniga kvaliteten. Moderna bilars styrsystem tar vara på kvalitetsökningen och ger motorn en högre effekt. Därigenom behöver man inte "gasa" så mycket för att bilen skall orka gå i t.ex. 100 km/tim. Därför får man flera mil ur varje tankning, och de ören som bensinen kostar extra får men med största sannolikhet tillbaka med marginal.
Dessutom får man större marginal innan det blir denna typ av kolvproblem - i synnerhet på lite extra trimmade motorer.

Slagmärken av ventil och sprickor i kolvtoppen.
Avståndet mellan kolv och topplock (spaltmåttet) har varit för litet Liknande problem kan också uppstå med för litet ventilspel eller om kamaxelvridningen ändras.
I synnerhet vid trimmade motorer är det viktigt att kontrollera frigång vid montering eller test av olika kamaxelinställningar. Men även vissa
standardmotorer är känsliga för felinställning vid rembyte och dylikt.

Här har en avbruten ventiltallrik fastnat i kolven.
Vid felaktig kamaxelinställning eller när en kamaxelrem går av, kan det bli så här illa.
Ventilen har krökts och gått av efter kontakt med kolven. I detta fallet är det övervarvsom gjort att ventilen inte hunnit med kamaxeln och orsakat skadan. På en tävlingsmotor är det bra med ett övervarvningsskydd - marginalerna är mycket små. Byt kamaxelrem enligt rekommendationer. (Kolven på denna bild är smidd, hade det varit en vanlig kolv så hade den troligen spruckit)

Kraftiga skärskador på ringpartiet.
På grund av felaktig (otät) avgasventil eller för litet ventilspel har värmeavgivningen blivit felaktig. Ventiltallriken har blivit överhettad och orsakat för tidig självantändning (spikning).
Kontrollera ventilspel emellanåt och renovera topplocket när
någon ventil blir otät. Ett kompressionsprov avslöjar läckande ventiler
.

Kraftiga skärningsskador och brännskador på ringpartiet.
I detta fallet har en felaktig topplockspackning delvis stuckit in i  förbränningsrummet och orsakat glödtändning.
Använd endast packning av rätt typ och kontrollera att den passar till cylinderdiametern.

Urgröpningar från kolvbultens låsringsspår nedåt och uppåt i ringpartiet. På grund av för löst sittande låsring  -eventuellt deformerad vid montering - eller för högt axialtryck på kolvbulten har låsringen gått sönder och tryckts ut
Låsringarna måste monteras med stor försiktighet. Använd specialtång och kontrollera att spåret är felfritt. Rätt typ av låsring måste användas. Kolvbulten skall ha rätt sidspel och vevstaken måste vara rak.

Kraftiga skärningar på kolvskörtet, kolven sprucken runtom vid kolvbulten.
Kolven har blivit överhettad på grund av för litet spel i cylindern. Antingen har spelet varit för litet från början eller har kolven vidgat sej ovanligt mycket p.g.a. felaktig kylning.
Kontrollera att kolvspelet är rätt från början. och att motorns kylsystem är i bra skick.

Det var lite om kolvskador som kan uppstå. Det finns flera varianter men detta var en bra överblick.
De fel som jag mest ser beror på felaktigt monterade kolvringar. Också att övre kolvringen går av för att den gått i vändkanten i den alltför slitna cylindern.
Det förekommer också vissa borrningsarbeten som inte har rätt finish. Då slits kolvringarna ut på några få mil.

Var alltid noga med luftfilter. Det mesta slitaget på kolvar/ringar/cylindrar beror på dåligt renad luft !.
 

[Startsida] [Bränsle] [Hästkrafter] [Kompression] [Kolvar] [Olja/ventilsystem] [Tändstift] [Tändsystem]